Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Fordons- och maskinutnyttjande

Exempel på innehåll i uppföljningen av Fordons- och maskinunyttjande, produktion:

Körd sträcka

Använt drivmedel

Bränsleförbrukning

Tid för tomgångskörning

Tid inom ekonomivarvtal

Övervarvning

Utrullningstid

Genomsnittlig hastighet

Maskintimmar

Lastfyllnadsgrad

Miljö (emissioner)

Leveranser i tid

Servicegrad

Underlaget till uppföljningen för Fordons- och maskinutnyttjande, produktion hämtas ifrån:

Verksamhetssystemet i ert åkeri, entreprenad eller lastbilscentral, exempelvis Hogia MobiLast och K2.


Fordonsdator/fleet management system för:

- Transport & åkeri, t ex Volvo Dynafleet, Scania Fleet Management och Vehco.

- Entreprenadmaskiner, t ex Volvo CareTrack, Cat Connect och Liebherr LiDAT.

- Skogsmaskiner, t ex Komatsu Forest MaxiFleet, PONSSE Fleet Management och John Deere ForestSight.    


Digital färdskrivare, t ex idha-Online.


Tvåkortssystem för drivmedel.