Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Fördelar


Eftersom kraven skiftar beroende på verksamhetens typ och storlek är det möjligt att kombinera uppföljningens olika delar efter behov.


Fördelar med Ecoimproves uppföljning

  • Kombinerar olika verksamhetsområden till en helhet och ger överblick.
  • Via lättlästa rapporter som anpassas till ditt företag får du bättre insikt och kontroll om:
-   Fordons- och maskinutnyttjande, produktion, miljöpåverkan

-   Arbetade timmar per fordon/maskin/förare/uppdrag

-   Intäkter och kostnader per fordon/maskin/uppdrag


-   
Företagets ekonomi, uppföljning av kalkyler & budget 
  • Genom uppföljning per resultatenhet går det att se intäkter, kostnader och resultat per fordon/maskin och uppdrag. Intäkter och kostnader behöver då registreras per projekt eller kostnadsställe i redovisningen.
  • Ger möjlighet att jämföra verkliga resultat med Kalkyler såsom SÅCalc och MECalc som ligger till grund för uppdrag.
  • Visar verksamhetens utveckling och nuläge, vilket ger underlag att skapa målsättningar. Uppföljningen ger möjlighet att styra mot ditt företags uppsatta mål.
  • För utvärdering av verksamheten kan ditt företags värden och utveckling jämföras med branschens nivåer via en branschjämförelse, exempelvis Sveriges Åkeriföretags Transportindex, och MaskinentreprenörernaAnläggningsmaskinindex.