Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Ekonomi per fordon/maskin

Exempel på innehåll i uppföljningen av Ekonomi per fordon/maskin/uppdrag:

Intäkter

Drivmedel

Reparation och underhåll

Däck

Fasta fordonskostnader

  - Avskrivningar

  - Räntekostnader

  - Fordonsskatt

  - Fordonsförsäkring

Personalkostnader

Administration/OH kostnader

= Resultat per Fordon/maskin/uppdrag

Underlaget till uppföljningen för Ekonomi per fordon/maskin/uppdrag hämtas ifrån:

Projektresultat eller resultat per kostnadsställe i ditt företags redovisningssystem.