Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Ecoimproves unika uppföljning

Ecoimprove har en unik uppföljning för att stödja företag inom transport och entreprenad med att kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Ecoimproves unika uppföljning

I ditt företag finns stora mängder verksamhetsdata – använd dem på bästa sätt och få en bättre överblick och styrning av företaget.

Ecoimprove använder befintlig data från verksamhetssystem, ekonomisystem, personal- och tidsystem, fordonsdatorer, telematiksystem, digitala färdskrivare och levererar en kundanpassad uppföljning i diagramform som är överskådlig och lätt att förstå.

Uppföljningen gör det möjligt att utläsa hur varje fordon och arbetsmaskin fungerar i verksamheten (t ex bränsleförbrukning, tid för tomgångskörning, arbetad tid) och vilka intäkter och kostnader som varje fordon ger. I uppföljningen visas även information om uppdrag och företaget som helhet.

Oavsett hur många fordon eller arbetsmaskiner du har, kommer du att ha nytta av verksamhetsuppföljningen.

Via överskådliga rapporter som anpassa till ditt företag kan du enkelt följa:

Det är möjligt att välja hela eller delar av uppföljningen.

Det krävs inte någon installation av mjuk- eller hårdvara.

Du behöver endast ägna ett minimum av tid åt att skicka verksamhetsdata och då det är möjligt kan Ecoimprove hämta in data via webbaserade system.

Ecoimprove erbjuder en första kostnadsfri rådgivning för att diskutera uppföljning i ditt företag. Välkommen att kontakta oss för mer information, tel: 073-944 35 40, e-post: info@ecoimprove.se