Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Arbetade timmar

Exempel på innehåll i Arbetade timmar per fordon/maskin/förare/uppdrag:

Arbetad tid per fordon/maskin

Arbetad tid per förare

Arbetad tid per uppdrag

Arbetad tid i företaget totalt

Arbetad tid jämfört med registrerade timmar från andra system

Eventuella incidenter (körtider o s v)

Underlaget till Arbetade timmar per fordon/maskin/förare/uppdrag hämtas ifrån:

Personal- och tidssystem, t ex transPA, Vehco, DVTime och SmartDok.

Digital färdskrivare, t ex Idha-Online.