Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Uppföljning

          

För att vara konkurrenskraftigt och lönsamt måste ett företag inom åkeri och entreprenad uppnå full insikt i sin verksamhet. 

Ett företag som har tillgång till bra verksamhetsinformation får möjlighet att använda resurserna bättre, sänka kostnaderna, förbättra lönsamheten och minska miljöpåverkan.

Läs mer om uppföljningen under de olika avsnitten:

Ecoimproves unika uppföljning

Fördelar

Fordons- och maskinutnyttjande, produktion, miljöpåverkan

Arbetade timmar per fordon/maskin/förare/uppdrag

Intäkter och kostnader per fordon/maskin/uppdrag

Företagets ekonomi, uppföljning av kalkyler & budget