Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Kundexempel

Här redovisas två kundexempel som visar hur Ecoimprove stödjer företag med uppföljningen.

Kundexempel 1

Verksamhet: åkeri

Inriktning: livsmedel (fjärrtransport)

Antal fordon: 5 st (lastbilar och släp)

Organisation: ingår i en lastbilscentral


Företagets IT-system

Verksamhetssystem: LBC:s (lastbilscentralens) system

Fordonsdatorer (fleet management): R:COM

Personal- och tidssystem: transPA

Ekonomisystem: Visma

________________________________________________________


Ecoimproves uppföljning för åkeriet

Verksamhet, kalkyler och ekonomi via lättlästa rapporter i diagramform, vilket gör det lättare att se utveckling, trender och eventuella avvikelser. Se nedan.


Verksamhet

- Körd sträcka per fordon & totalt.

- Använt drivmedel per fordon & totalt.

- Tomgångskörning (%) per fordon & totalt.

- Andel av tid som CC (Cruise Control) varit aktiverat per fordon & totalt.

- Overrevving (övervarvning) (%) per fordon & totalt.

- Bränsleförbrukning (liter/mil) per fordon & totalt.

- Arbetad tid (timmar), jämförelse mellan LBC:s och transPA:s timmar, samt kalkylerad tid, per fordon och totalt.

________________________________________________________


Ekonomi

- Totala intäkter & totala kostnader för företaget (ackumulerat & månadsvärden).

- Intäkter per fordon jämfört med kalkylerad ersättning (månadsvärden).


För de olika kostnadsslagen drivmedel, reparation/service och däck redovisas var för sig:

- SEK/mil per fordon & totalt jämfört med kalkyl (månadsvärden).

- Kostnad för företaget i SEK och i procent av intäkter (månadsvärden).


För kostnadsslaget lön redovisas:

- Lön SEK/timme per fordon & totalt jämfört med kalkyl (månadsvärden).

- Kostnad för företaget i SEK och i procent av intäkter (månadsvärden).


För kapitalkostnader redovisas:

- SEK per fordon jämfört med kalkyl (månadsvärden).


För fasta fordonskostnader (avskrivningar, försäkringar, räntekostnader och fordonsskatt) redovisas var för sig:

- Kostnad för företaget i SEK och i procent av intäkter (månadsvärden).

Kundexempel 2

Verksamhet: åkeri

Inriktning: tanktransport

Antal fordon: 11 st (lastbilar och släp)

Organisation: fristående åkeri


Företagets IT-system

Verksamhetssystem: Hogia MobiLast

Fordonsdatorer (fleet management): Volvo Dynafleet

Personal- och tidssystem: transPA

Ekonomisystem: Hogia TransportEkonomi

________________________________________________________


Ecoimproves uppföljning för åkeriet

Verksamhet och ekonomi via lättlästa rapporter i diagramform, vilket gör det lättare att se utveckling, trender och eventuella avvikelser. Se nedan.


Verksamhet

- Körd sträcka per fordon & totalt.

- Använt drivmedel per fordon & totalt.

- Tomgångskörning (%) per fordon & totalt.

- Tid inom ekonomivarvtal (%) per fordon & totalt.

- Bränsleförbrukning (liter/mil) per fordon & totalt.

- Körning och fordonstid totalt (timmar) från Dynafleet i jämförelse med transPA:s timmar, per fordon och totalt.


________________________________________________________


Ekonomi

- Totala intäkter & totala kostnader för företaget (ackumulerat & månadsvärden).

- Försäljning till de största kunderna (ackumulerat & månadsvärden).

- Intäkter per fordon (månadsvärden).


För de olika kostnadsslagen drivmedel, reparation/service, däck, personal, fasta fordonskostnader och administrationskostnader redovisas var för sig:

- SEK totalt (ackumulerat).

- SEK totalt och i procent av intäkter (månadsvärden).

- Varje fordons olika kostnadsslag i procent av intäkter (ackumulerat).


För varje fordon redovisas (SEK):

Intäkter totalt

Drivmedel

Reparation/service

Däck

Personal

Fasta fordonskostnader

Administrationskostnader

Resultat