Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Referenser

  

Med hjälp av kontinuerlig uppföljning skapar ditt företag möjlighet att uppnå bättre resultat.


Kundexempel

Läs kundexempel om hur Ecoimprove stödjer företag med uppföljningen.

Kundexempel


Om Ecoimprove i media

Läs gärna artiklarna i följande branschtidningar om Ecoimproves verksamhet och se vad uppföljningen innebär.


”Använd siffrorna till din fördel”

Svensk Åkeritidning Nr 2 · 2015


”Håll koll på vad du gör - tjäna pengar”

Maskinentreprenören Nr 7-8 · 2013


”Koll på läget. Månadsrapporter som ger bättre överblick i verksamheten”

Åkeri & Entreprenad Nr 3 · 2012

 

”Magnus hjälper åkerier på rätt väg. Uppföljning ger tydlig bild av helheten”

Åkeri & Transport Nr 2 · 2012

 

”Magnus har modellen för full koll på företaget”

Sveriges Åkeriföretags regionala branschtidningar (samma artikel):

Mitt Åkar´n (Dalarna och Västmanland) Nr 2 · 2012

Gävleborgsåkarna Nr 2 · 2012

Värmlandsåkarna Nr 2 · 2012