Verksamhetsuppföljning 

För bättre insikt och kontroll

Kartläggning av IT-baserade uppföljningssystem (fordonsdatorer) (Från Nyhetsbrevet)

Trafikverket har genomfört en kartläggning av IT-baserade uppföljningssystem och system med stöd för förare under färd. Syftet är att på ett lättöverskådligt vis presentera en överblick över marknaden. Totalt ingår 22 system i kartläggningen ”Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten” varav de flesta passar för lastbilar och bussar, men många passar även för arbetsmaskiner.I likhet med lastbilar och bussar står drivmedelskostnaderna för en mycket stor andel av de totala kostnaderna även för en arbetsmaskin. De åtgärder som brukar anses ha störst potential när det gäller bränslebesparing och reducerad klimatpåverkan från arbetsmaskiner är minskad tomgångskörning och anpassning av varvtalet utifrån det arbetsmoment som ska utföras.

Kartläggningen är uppdelad i två delar. Den första delen består framför allt av tabeller där funktioner och egenskaper hos de olika produkterna framgår. Det framgår även vilka tekniska förutsättningar som krävs hos fordonet. I den andra delen av rapporten finns mer detaljerade presentationer av respektive system.

Följande information visar tabellerna:

1. Produktens egenskaper gällande uppföljning av bränsleförbrukning och stöd till bränslebesparing.
    A   Information om bränsleförbrukning levereras till ledningscentral.
    B   Detaljerad kör- och förbrukningsdata med orsak till förbrukning lagras och redovisas till ledningscentral.
    C   Detaljerad kör- och förbrukningsdata med orsak till förbrukning och stöd för sparsam körning redovisas för förare i hytt.

2. Övriga funktioner och egenskaper som kan bidra till minskad bränsleförbrukning (ruttplanering, varnare för lågt däcktryck, annat).

3. Funktioner som stödjer trafiksäkerhetsarbetet på företaget (registrering av bältesanvändning, ISA och alkolås).

4. Övriga administrativa funktioner och egenskaper (digital färdskrivarhantering, orderhantering, faktura och lönehantering).

5. Information som föraren får i display under färd, som hjälp att köra sparsamt (momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning, sträcka körd

    med motorbroms, varvtal, växelindikation, tid tomgångskörning, bromsning, överskriden tomgångskörning).

6. Annan information som kan visas på förarens display, som driftsstatistik (körtid, körsträcka, medelförbrukning, överhastighet,
    övervarvning, bromsning med retarder/avgasbroms, antal stopp, antal korta stopp <3 sek).

7. Vilka tekniska förutsättningar som krävs för att produkten ska fungera (CAN-buss, elektronisk bränsleinsprutning eller EDC, antingen CAN-

    buss eller EDC, 12-24 volt uttag).

8. Vad som monteras i fordonet (fast enhet med display för föraren, en mobil (hand)enhet, en fast enhet som registrerar fordonsdata utan

   display).

9. Vilken princip prissättningen baseras på (fast avgift (inköp), månadsavgift (abonnemang), komb. av fast avgift och månadsavgift, licens,

   annan form).


Här kan du läsa Trafikverkets kartläggning Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten i sin helhet.


Prenumerera på Ecoimproves nyhetsbrev via e-post och få information om uppföljning och effektivisering inom transport och entreprenad. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt. Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet.